STAALNAMEFLESSEN
conform Annex VI van Marpol.

OMSCHRIJVING:
• Onze staalnameflessen hebben een inhoud van 500 ml tot 1000 ml. Elke staalnamefles is verzegelbaar waardoor de intactheid van uw monsternames kan worden gevrijwaard.
• Voor het verzegelen van de staalnameflessen kan u bv. gebruik maken van TWISTSEAL. Dit veiligheidszegel is sesrieel genummerd en kan worden gepersonaliseerd met uw logo of bedrijfsnaam..

 

 

 

conform ANNEX VI van Marpol.
Bij elke bunkering moet een representatief monster van de geleverde huisbrandolie worden voorgelegd. Een vertegenwoordiger van de leverancier en een bevoegde beambte signeren en verzegelen dit staal. Het genomen staal moet door beide partijen gedurende min. 12 maanden na levering worden bijgehouden.