Algemene gedrags- en beleidsprincipes van Leghorn Perfra Bvba

a) Doelstellingen.
De doelstellingen van Leghorn Perfra Bvba houden in: zich inzetten op een efficiënte en verantwoordelijke manier in de sector van veiligheidssystemen, anti-manipulatie en in het bijzonder bij het op zoek gaan naar en ontwikkelen van vernieuwende producten en doeltreffende oplossingen die kunnen bijdragen aan de strijd tegen alle soorten diefstallen.

b) Leghorn Perfra Bvba onderscheidt vijf verantwoordelijkheidsgebieden:

  1. Ten opzichte van de eigen vennoten: hun investeringen beschermen en hen een gepast rendement waarborgen

  2. Ten opzichte van de Cliënten: de cliënt verwerven en hun getrouwheid onderhouden door waardevolle producten, in termen van prijs-kwaliteit, veiligheid en gevolgen voor de omgeving met de steun van de nodige technologische en commerciële ervaringen, te ontwikkelen en aan te bieden.

  3. Ten opzichte van het personeel: de mensenrechten respecteren en goede werkomstandigheden aanbieden. Bevorderen van de ontwikkeling en de maximale waarde van de talenten van personen en gelijke werkkansen garanderen. Aanmoedigen van de betrokkenheid van het personeel t.o.v. de planning en beheer van het eigen werk en t.o.v. de toepassing van deze principes binnen de vennootschap.
    Leghorn Perfra Bvba is zich bewust van het feit dat ecomisch succes afhangt van de inzet van het volledige personeel.

  4. Ten opzichte van de Subjecten/Personen waarmee men Zakenrelaties begint
    Verzekeren van wederzijdse voordelen met contractuele partners en leveranciers, begunstigen van de toepassingen van deze gedragsprincipes bij deze activiteiten. De wil om deze principes te bevorderen zal een bepalende factor zijn om te beslissen om zulke relaties te beginnen of te onderhouden.

  5. Ten opzichte van de collectiviteit: de eigen activiteiten vervullen als verantwoordelijke leden van de vennootschap, de wetten van de landen waarin Leghorn Perfra Bvba zal handelen respecteren, steun betonen aan de fundamentele mensenrechten rechtlijnig aan de eigen rechtmatige rol van ondernemer en nodige aandacht hebben voor de gezondheid, de veiligheid en de omgeving samenhangend met de eigen inzet naar een houdbare ontwikkeling toe.

c) Economische principes
De economische winst is essentieel voor het kunnen volbrengen van deze verantwoordelijkheid en het kunnen verderzetten van de eigen activiteiten; het is een parameter om de efficiëntie en de waarde van de Cliënten die ze bijdragen aan de producten en diensten van Leghorn Perfra Bvba te kunnen beoordelen.
De winst is onmisbaar voor het hebben en verdelen van de nodige rijkdommen en voor het voeden van de voortdurende stroom van gevraagde investeringen om steeds nieuwe systemen te kunnen ontwikkelen en produceren die de schendingen maar ook de illegale immigraties ofwel terroristenacties kunnen blokkeren.


d) Conclusie
De belangrijkste bijdrage die elke vennootschap zal kunnen aanbieden aan de sociale vooruitgang bestaat uit het beheren van de activiteiten in de meest efficiënt mogelijke manier. Bovendien interesseert Leghorn Perfra Bvba zich op een opbouwende manier voor de sociale aspecten, ook als deze niet rechtstreeks verbonden zijn met het eigen activiteitengebied, via educatieve programma’s, schenkingen en sociale inzet.
Deze handelswijze zorgt ervoor dat Leghorn Perfra Bvba één van de eerste tien plaatsen van bedrijfsleaders van de sector bezet.

 

Alex Le Clef
General Manager